Strategisch marketing plan

ICT firma wijwerkenonline.nl uit Baarn onderging in 2015 een volledige strategiewijziging. Begin van dat jaar kwam de mededeling dat het anders moest. Wellicht dé aanbieder van de veiligste online werkplek van Nederland, maar niemand die het wist. De eigenaren vonden de uitstraling bovendien gedateerd en de groei stagneerde ook. Of Mr. Six de uitdaging aandurfde en verandering teweeg kon brengen? 

Jazeker. Een driejarig strategisch marketing plan volgde. Voor wijwerkenonline.nl werden daarom allereerst de vertrekpunten in kaart gebracht. Daarna werden stevige externe en interne analyses uitgevoerd. Diverse nieuwe en verfrissende modellen, zoals business model canvas en waarde propositie canvas (van Alex Osterwalder), werden toegepast. Er werd geluisterd naar huidige en potentiële klanten. Klantprofielen werden hierbij opgesteld en business modellen in kaart gebracht, voor iedereen in begrijpelijke taal.

De belangrijkste kansen, bedreigingen, sterkten en zwaktes leidden tot inzichtelijke kans- en probleemvelden. Deze strategische aandachtspunten formuleerde ook helder het centrale probleem van wijwerkenonline.nl. Problemen vragen om oplossingen. In augustus bood Mr. Six vier strategische opties aan de directie om het tij te keren en adviseerde daarbij om voor optie 3 te kiezen. De directie van wijwerkenonline.nl keurde dit goed.

Dat bracht met zich mee dat vanaf september 2015 de gekozen strategische optie geïmplementeerd moest worden en het roer dus daadwerkelijk om ging.

Een volledige metamorfose vond plaats. Het business model werd drastisch veranderd. Prijzen en positionering veranderden. Additionele diensten als het leasen van hardware werd toegevoegd. Uitingen als de huisstijl, website, waarden iconen, nieuwsbrieven en social media werden allemaal aangepakt, ontwikkeld en/of vernieuwd. Het bedrijf maakte succesvol de transitie van bedrijfsgericht naar klantgericht.

In 2016 werd wijwerkenonline.nl samengevoegd c.q. gefuseerd met een zusterbedrijf (actief in software ontwikkeling voor documentbeheer), bestond het 5 jaar en werd er een cruciale wijziging doorgevoerd in business model canvas blok 3 'kanalen'. Sindsdien groeit het bedrijf sneller dan alle 5 voorgaande jaren en is het intern voor iedereen helder welke kant het bedrijf de komende jaren opgaat.